Normes Pilates Room

 

Política de cancel·lació de les classes:

Les classes individuals podran ser cancel·lada amb una antelació de 24h, en cas contrari es cobrarà la totalitat dels honoraris corresponent a la classe. Les cancel·lacions es comunicaran per telèfon al  numero 972.297.026 o al 661.165.558. Els alumnes han de ser conscients que una cancel·lació feta sense una antelació suficient afecta greument la planificació de l’estudi i a la retribució del professor.

Recuperació de classes: Les classes dels bonus mensuals hauran de ser recuperades dins del mateix mes sempre que s’hagi informat de la cancel·lació amb 24h d’antelació.

Molt important: L’adquisició de qualsevol bonus implica el coneixement i acceptació de les normes del centre. Les normes es troben penjades al nostre web: www.pilatesroomgirona.com, al nostre vestuari i recepció.